Cohen, Leonard: Gift

Portre of Cohen, Leonard

Gift (English)

You tell me that silence
is nearer to peace than poems
but if for my gift
I brought you silence
(for I know silence)
you would say
This is not silence
this is another poem

and you would hand it back to me.Uploaded byRépás Norbert
PublisherRandom House UK, ISBN-10: 0224006495 / ISBN-13: 978-0224006491
Source of the quotationSpice Box Of Earth
Publication date

Dar (Czech)

Dle tvého ticho
má ke klidu nad básně blíž
však pokud bych darem
ti donesl ticho
(co je mi tak známé)
řekla bys na to
To od tebe ticho
je jen další báseň

a dala mi všechno vzít zpět.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

Related videos


minimap