Křesadlo, Jan: Rondel o hvězdoplavci

Portre of Křesadlo, Jan

Rondel o hvězdoplavci (Czech)

Stříbrní ježci propastí!
Chtěl bych být zcela bez tíže,
bez jména, místa, bez vlasti,
ten, kterého nic nevíže.

Chci svléci svoje potíže
a vznést se v hvězdné oblasti,
bez bolesti i bez strasti,
Chtěl bych být zcela bez tíže.

Ze světa chci se vykrásti,
jak pes, když řemen přehryže
a jeho páni neví, že
víc nechtí ho do pasti:
Beze strasti i bez slasti
Chtěl bych být; zcela bez tíže !Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap